KANCELARIA NOTARIALNA

notariusz tomasz karaś

o kancelarii

Kancelaria Notarialna położona jest w centralnej części miasta Brzozowa. Budynek, w którym mieści się Kancelaria (dawny budynek GS-u) zaopatrzony jest w  windę. W pobliżu znajdują się dwa parkingi należące do Miasta jeden za budynkiem Brzozowskiego Domu Kultury (czerwony, kino ,,Sokół”), drugi za budynkiem Urzędu Miasta i Gminy (wjazd przez tunel) oraz miejsca postojowe dla klientów Starostwa Powiatowego.

Lex est quod notamus

To co piszemy, stanowi prawo

Czynności notarialne

Czynności notarialne dokonywane są w kancelarii. Jeśli wystąpią uzasadnione, szczególne okoliczności (np. podeszły wiek strony, choroba), notariusz dokonuje czynności we wskazanym miejscu (np. w domu strony, szpitalu, domu pomocy społecznej).

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz wykonuje następujące czynności notarialne:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub   kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
  • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Za wykonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

dane kontaktowe

Kancelaria Notarialna
Notariusz Tomasz Karaś

ul. Armii Krajowej 2
36-200 Brzozów
tel. 13 434 16 41
e-mail: kancelaria@tomaszkaras.pl

Godziny urzędowania kancelarii:

poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek 8.00 – 16.00
środa 8.00 – 16.00
czwartek 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 16.00
sobota 9.30 – 13.00

Dokonanie czynności notarialnych w innych godzinach możliwe jest po uprzednim uzgodnieniu terminu.