KANCELARIA NOTARIALNA

notariusz tomasz karaś

wymagane dokumenty

Uprzejmie informujemy, że to jakie dokumenty są niezbędne do dokonania czynności notarialnej ustalane jest każdorazowo indywidualnie i zależy od rozpatrywanego stanu faktycznego. W celu ustalenia kompletnej listy dokumentów by nie narażać Państwa na koszty związane z uzyskaniem niektórych, prosimy o kontakt z kancelarią. W przypadku kontaktu za pomocą poczty elektronicznej – oprócz opisania stanu faktycznego – pomocne będzie wymienienie bądź wysłanie fotokopii bądź skanów dokumentów będących w Państwa posiadaniu.

Poniżej tytułem przykładu wskazano dane bądź dokumenty konieczne do dokonania czynności notarialnej:

SPRZEDAŻ DAROWIZNA, NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ LUB NIEZABUDOWANEJ:

  • dokument wskazujący na podstawę nabycia, tj. akt notarialny lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku czy też wypis notarialnego poświadczenia dziedziczenia
  • numer księgi wieczystej (najczęściej wynika z wypisu z rejestru gruntów)
  • wypis z rejestru gruntów
  • zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  • jeżeli występują zmiany gruntowe to dodatkowo, w zależności od rodzaju nieścisłości wykaz zmian gruntowych bądź wykaz synchronizacyjny

UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE:

  • odpis aktu małżeństwa

TESTAMENT:

  • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, data urodzenia)
  • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia)
  • ewentualne inne postanowienia zawarte w testamencie (zapis, polecenie) opis przedmiotów, którymi zamierza się rozrządzić

dane kontaktowe

Kancelaria Notarialna
Notariusz Tomasz Karaś

ul. Armii Krajowej 2
36-200 Brzozów
tel. 13 434 16 41
e-mail: kancelaria@tomaszkaras.pl

Godziny urzędowania kancelarii:

poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek 8.00 – 16.00
środa 8.00 – 16.00
czwartek 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 16.00
sobota 9.30 – 13.00

Dokonanie czynności notarialnych w innych godzinach możliwe jest po uprzednim uzgodnieniu terminu.